Werkwijze

Werkwijze

De eerste stap naar uw groei is het inplannen van een voorlichtingsbijeenkomst, die bestaat uit twee onderdelen. Om te beginnen wonen wij een training bij. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een minioren training. Vervolgens presenteren wij aan uw bestuursleden en trainers ons concept.

In deze presentatie bespreken wij gedetailleerd de verschillende processen die samen het succes bepalen van uw vereniging, namelijk:

  • Jonge zwemmers goed opleiden
  • Trainers opleiden, ondersteunen en coachen
  • Ouders goed informeren
  • Nieuwe leden werven
  • Promoten via de diverse media
  • Relatiebeheer met het zwembad
  • Samenwerken met verenigingen in de regio

Na de presentatie evalueren wij samen met u welke aspecten binnen uw vereniging verdere ontwikkeling behoeven. U kunt aangeven welke aspecten u zelf oppakt en bij welke aspecten u onze ondersteuning wenst. De vervolgstappen die wij met u afspreken, zullen specifiek zijn voor uw vereniging.

  • slide
  • slide