Diensten


Diensten

Diensten

Wij kunnen u een aantal diensten aanbieden die u helpen om volgens ons concept te werk te gaan.

Voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens deze sessie bekijken wij een training, waarna wij het concept vanZwemclub Support aan uw bestuur en uw trainers presenteren. In deze presentatie reiken wij u als vereniging handvatten aan waarmee u zelf aan de slag kunt. Als u dat wenst, kunt u Zwemclub Support inschakelen u te helpen bij bepaalde aspecten. De kosten van deze voorlichtingsbijeenkomst zijn € 100,- *


Trainingen

Zwemclub Support kan u ondersteunen, door een seizoen lang zwemtrainingen voor u te schrijven. Elk weekend ontvangt u ongeveer 20 trainingen voor de aankomende week:

Trainingen


De opzet van de trainingen

De zwemtrainingen zijn eenduidig van opzet, zodat deze voor uw trainers herkenbaar en goed te begrijpen zijn. De trainingen voor junioren en oudere zwemmers worden voor uw zwemmers gemaakt op basis van een jaarschema met twee piekmomenten. Deze piekmomenten zijn de Nederlandse jeugd en junioren kampioenschappen.

De kosten om een heel seizoen lang trainingen te ontvangen, bedragen € 300,- *

Basiscursus assistent trainer

Zwemclub Support biedt een cursus voor assistent zwemtrainers. De cursus bestaat uit vier delen en zal bij uw vereniging op locatie worden gegeven. Elk deel behandelen wij een andere zwemslag. Het doel van de cursus is om de aspirant trainers zo op te leiden dat ze zelfstandig training kunnen geven aan één of meerdere banen. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van Zwemclub Support. De kosten per cursusavond bedragen € 100,- *. Deze kosten zijn ongeacht het aantal personen dat namens uw vereniging deelneemt. De cursus kan ook samen met een consult worden ingepland. Lees hierover meer onder 'Consult'.

Trainingen meelopen bij ZVV

Om optimaal rendement te halen uit de ontvangen zwemtrainingen, kunnen uw trainers drie trainingsavonden meedraaien met zwemvereniging ZVV in Vaassen. Tijdens deze avonden zullen wij o.a. uitleg geven over:

  • de zwemtrainingen
  • de trainingsopzet
  • het belang van differentiëren
  • de techniek van de slagen die de betreffende avond worden gezwommen.

De kosten voor deze drie avonden bedragen in
totaal € 100,- *.
Dit bedrag is ongeacht het aantal personen dat namens uw vereniging komt.


Consult

Tijdens de eerder genoemde voorlichtingsbijeenkomst zal duidelijk worden welke aspecten binnen uw vereniging kunnen worden verbeterd. Als vereniging bepaalt u zelf met welke aspecten u aan de slag gaat en voor welke aspecten u eventueel ondersteuning van ons ontvangt. Indien u onze ondersteuning wenst, zullen wij één of meerdere consulten inplannen. Tijdens een consult kan aan meerdere aspecten worden gewerkt. Zo kan het maximale uit een consult worden gehaald. Hieronder noemen wij een aantal voorbeelden van hoe een gecombineerd consult eruit zou kunnen zien.

De kosten van een consult bedragen € 100,- *.


Voorbeeld 1:
18.00 – 18.45 uur coaching trainers bij de opleidingsgroep
19.00 – 20.00 uur media campagne opzetten
20.00 – 21.30 uur meeting met omliggende verenigingen om tot meer samenwerking te komen

Voorbeeld 2:
18.00 – 20.00 uur basiscursus assistent trainer
20.00 – 21.00 uur wervingsplan opzetten

Voorbeeld 3:
06.00 - 07.30 uur coaching trainers bij een training
07.30 – 08.30 uur PowerPoint presentatie maken voor een ouderavond
08.30 – 09.30 uur gesprek met de manager van het zwembad

*al onze prijzen zijn exclusief BTW en indien van toepassing exclusief kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer